Các loại dưỡng

Dưỡng AD dạng Gói - 5g
Dưỡng AD dạng Tuýp - 8g
Dưỡng CS Lab Loại 2
Dưỡng kích màu môi BL
Dưỡng kích màu môi ELMA
Dưỡng Kích Màu Môi PCD 20g
Dưỡng kích màu Mỹ Hương (Hũ 10g)
Dưỡng Sau Xăm After Care Bella
Kem dưỡng huyết rồng BALM TATTOO (Hũ 50g)
Son Dưỡng kích màu Elma
Son dưỡng kích màu ELMA
Vaseline Nga - 42ml
Vaseline PURE PETROLEUM JELLY
popup

Số lượng:

Tổng tiền: